Ωρολόγιο για ΕΠΑΛ

Started by geokom, October 30, 2023, 01:40:08 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

geokom

Στα ΕΠΑΛ τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, αυτά της γενικής παιδείας και αυτά των ειδικοτήτων. Κάθε μάθημα μπορεί να διδαχθεί οποιαδήποτε ημέρα, οποιαδήποτε ώρα. Επειδή τα μαθήματα των ειδικοτήτων τα παρακολουθούν και μαθητές που έχουν ήδη απολυτήριο λυκείου (οι λεγόμενοι απαλλαγμένοι) οι οποίοι δεν παρακολουθούν τα μαθήματα της γενικής, προκύπτει ο εξής περιορισμός ώστε οι απαλλαγμένοι να μην έχουν κενά ανάμεσα στις ώρες παρακολούθησης. Πρέπει τα μαθήματα των ειδικοτήτων να είναι συνεχόμενα δηλαδή να μην παρεμβάλλεται κάποιο μάθημα γενικής. Έτσι μπορεί μια μέρα να έχει μόνο γενικής ή μόνο ειδικότητας ή να αρχίζει με γενικής και μετά ειδικότητας ή να αρχίζει με ειδικότητας και μετά γενικής ή να αρχίζει με γενικής κατόπιν ειδικότητας και να καταλήγει με γενικής. Δηλαδή θέλω να γκρουπάρω τα μαθήματα ειδικότητας ώστε να διδάσκονται συνεχόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Liviu Lalescu

Hello, @geokom ,

I apologize for writing in English. I hope Vangelis can translate my words.

I see no other solution that adding two categories of students: S1 (exempted students) and S2 (usual students). In an activity of general, add only S2, and in an activity of specialty add both S1 and S2. Then max 0 gaps for students S1. This solution is also efficient for the algorithm.

Vangelis Karafillidis

#2
Μεταφράζω τον Liviu:
Δεν βλέπω άλλη λύση από το να προσθέσεις δύο κατηγορίες για τους μαθητές: Μ1 (απαλλαγμένοι μαθητές) και Μ2 (συνήθεις μαθητές). Στις δραστηριότητες γενικής, προσθέτεις μόνον τους Μ2, και στις δραστηριότητες ειδικότητας τόσο τους Μ1 όσο και τους Μ2. Στην συνέχεια, θέτεις μέγιστα κενά 0 για τους μαθητές Μ1. Η λύση αυτή επίσης είναι αποδοτική και για τον αλγόριθμο.

Σημείωση δική μου:
Από όσο γνωρίζω στα ΕΠΑΛ στα τμήματα γενικής παιδείας χωρίζονται με αλφαβητική σειρά, και στα μαθήματα ειδικότητας, χωρίζονται ανάλογα με την ειδικότητά τους. Οπότε, εάν το έχεις κάνει αυτό σωστά, και έχεις διατυπώσει το πρόβλημά του κατά αυτόν τον τρόπο, απλά δημιουργείς τα αντίστοιχα τμήματα ειδικότητας για τους μαθητές που έχουν απαλλαγή, και τα βάζεις να κάνουν "συνδιδασκαλία" με τα μαθητές που φοιτούν κανονικά.

EDITED - Προσθήκη:
Μήπως μπορείς να ανεβάσεις στο forum το αρχείο .fet για να δούμε κυρίως πώς ακριβώς έχεις δηλώσει την δομή των ετών/τμημάτων/υποτμημάτων;

Βαγγέλης.


geokom

#3
Τα μαθήματα στο σχολείο χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τα μαθήματα γενικής παιδείας που τα παρακολουθούν οι κανονικοί μαθητές και τα μαθήματα ειδικότητας που τα παρακολουθούν οι κανονικοί και οι απαλλαγμένοι.
Έτσι χώρισα τους μαθητές σε τρεις τάξεις με βάση το έτος --> Α τάξη, Β τάξη, Γ τάξη.
Η κάθε τάξη χωρίζεται στα τμήματα ειδικότητας π.χ. xxx1, xxx2, xxx3,...
Το κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο υποτμήματα που το καθένα περιλαμβάνει τους κανονικούς μαθητές (παρακολουθούν τα μαθήματα της γενικής παιδείας και τα μαθήματα της ειδικότητας)  και τους απαλλαγμένους (παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα  της ειδικότητας) π.χ. το τμήμα xxx2 έχει τα υποτμήματα xxx2μ (μαθητές) και xxx2α (απαλλαγμένοι)
Τα τμήματα γενικής παιδείας προκύπτουν από συνενώσεις κανονικών μαθητών των τμημάτων ειδικότητας, π.χ. στην Β τάξη το τμήμα γενικής Β2=xxx3μ+xxx5μ
Ο κύριος περιορισμός που υπάρχει είναι τα μαθήματα ειδικότητας να είναι συνεχόμενα ώστε να μην έχουν κενό οι απαλλαγμένοι. Έτσι έβαλα περιορισμό μέγιστα κενά ανά βδομάδα για ομάδα μαθητών να είναι μηδέν. Οπου ομάδα μαθητών έβαλα τα υποτμήματα των απαλλαγμένων.
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι οτι στο ωρολόγιο που προκύπτει από το fet κάποια τμήματα  αρχίζουν το μάθημα μετά από την 1η ώρα. Αυτό όμως δεν είναι αποδεκτό για τη λειτουργία του σχολείου. Έτσι έβαλα περιορισμό ομάδα μαθητών ξεκινάει νωρίς όπου ομάδα έβαλα τo τμήμα π.χ. xxx2. To fet δεν καταφέρνει να δώσει λύση, δουλεύει συνεχώς και μειώνει τις τοποθετημένες δραστηριότητες όσο περνάει ο χρόνος. Υποψιάζομαι ότι επειδή το xxx2 περιέχει τα xxx2μ και xxx2α μεταφέρει τον περιορισμό για έναρξη μαθημάτων την 1η ώρα και στα υποτμήματα xxx2μ, xxx2α. Δηλαδή ζητάει τις πρώτες ώρες να ξεκινούν μαθητές και απαλλαγμένοι μαζί δηλαδή όλες τις πρώτες ώρες να γίνονται μαθήματα ειδικότητας που είναι αδύνατο.

Vangelis Karafillidis

#4
Από όσο βλέπω δεν έχεις διατυπώσει σωστά την δομή των ομάδων μαθητών (ετών, τμημάτων και υποτμημάτων) του σχολείου σου.
1ο ζήτημα το οποίο ΔΕΝ αφορά το FET και το ωρολόγιο (ως προς την λειτουργία του σχολείου):
Έχεις βάλει ως τμήματα τις ειδικότητες, και ως υποτμήματα, τις υποδιαιρέσεις των ειδικοτήτων ως προς την Γενική Παιδεία. Αυτό δεν είναι λάθος φυσικά από πλευράς κατάρτισης του ωρολογίου προγράμματος. Συνήθως στα ΓΕΛ πρώτα χωρίζονται τα τμήματα ως προς την Γενική Παιδεία (με αλφαβητική σειρά των μαθητών), και στην συνέχεια τα τμήματα Γενικής Παιδείας χωρίζονται ως προς τις κατευθύνσεις. Για τα ΕΠΑΛ για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω ποιο θεωρείται το ορθό. Αυτό όμως παίζει ρόλο μόνον για το τι εμφανίζεται στο MySchool προς την Δευτεροβάθμια, και όχι ως προς την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος σε ό,τι αφορά την ουσιαστική λειτουργία του σχολείου. Επιπλέον, δεν γνωρίζω πώς δηλώνονται στο MySchool οι Απαλλαγμένοι.
2ο ζήτημα το οποίο αφορά την ουσία της κατάρτισης του ωρολογίου προγράμματος:
ΕΔΩ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΩΝ!!! Π.χ. Ίδιο όνομα υποτμήματος σε δύο διαφορετικά τμήματα, ερμηνεύεται από το FET ως αλληλεπικάλυψη υποτμημάτων (ταύτιση των συγκεκριμένων υποτμημάτων)!!! Ως προς τα έτη (τάξεις), θα πρέπει να ορίσεις τέσσερα (4) έτη, δηλαδή όπως είναι και η πραγματικότητα: π.χ. ΛΑ (συντομογραφία για την Α' Λυκείου), ΛΒ (Β' Λυκείου, ΛΓ (Γ' Λυκείου) και Απαλλαγμένοι. Στις τάξεις (στα έτη) ΛΑ, ΛΒ και ΛΓ, θα πρέπει να ορίσεις τα τμήματα με τις ειδικότητες. Π.χ. Στην Γ' Λυκείου (ΛΓ) να ορίσεις τις ειδικότητες ΛΓ_Ηλεκτρολογία, ΛΓ_Αισθητική, ΛΓ_Νοσηλευτική (μπορεί κάποια από αυτά να μην υπάρχουν... δεν ξέρω και πολλά για τα ΕΠΑΛ). Αν κάποια ειδικότητα έχει περισσότερα από ένα τμήματα, θα πρέπει και αυτό να το ορίσεις σωστά. Π.χ. ΛΓ_Ηλεκτρολογία_1, ΛΓ_Ηλεκτρολογία_2, κ.ο.κ. Στην συνέχεια, στην κάθε ειδικότητα (τμήμα) των Λυκειακών τάξεων Α, Β, και Γ (όχι όμως για τους απαλλαγμένους) ορίζεις τα υποτμήματα για την Γενική Παιδεία. Π.χ. ΛΓ_Ηλεκτρολογία_1_ΓΠ1, ΛΓ_Ηλεκτρολογία_1_ΓΠ2, ΛΓ_Ηλεκτρολογία_1_ΓΠ3, ΛΓ_Ηλεκτρολογία_2_ΓΠ1, ΛΓ_Ηλεκτρολογία_2_ΓΠ2, ΛΓ_Ηλεκτρολογία_2_ΓΠ3, ΛΓ_Αισθητική_ΓΠ1, ΛΓ_Αισθητική_ΓΠ2, ΛΓ_Αισθητική_ΓΠ3 κ.ο.κ. Ως προς τους Απαλλαγμένους (δηλαδή το "4ο" έτος), ορίζεις μόνον τις ειδικότητες. Π.χ. ΑΠ_Ηλεκτρολογία, ΑΠ_Αισθητική, κ.ο.κ. Στα μαθήματα ειδικότητας βάζεις την συνάθροιση των τμημάτων, όπως αυτά σχηματίζονται και στην πραγματικότητα: Π.χ. (ΛΓ_Ηλεκτρολογία_1+ΑΠ_Ηλεκτρολογία), (ΛΓ_Ηλεκτρολογία_2) [σημείωση: στο παράδειγμα εδώ, οι Απαλλαγμένοι Ηλεκτρολόγοι κάνουν μάθημα από κοινού μόνον με το 1ο τμήμα Ηλεκτρολογίας της Γ' Λυκείου, κάτι το οποίο μπορεί να μην ισχύει στο σχολείο σου], (ΛΓ_Αισθητική+ΑΠ_Αισθητική). Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, θέτεις τις συναθροίσεις των υποτμημάτων γενικής παιδείας. Π.χ. (ΛΓ_Ηλεκτρολογία_1_ΓΠ1+ΛΓ_Ηλεκτρολογία_2_ΓΠ1+ΛΓ_Αισθητική_ΓΠ1), (ΛΓ_Ηλεκτρολογία_1_ΓΠ2+ΛΓ_Ηλεκτρολογία_2_ΓΠ2+ΛΓ_Αισθητική_ΓΠ2), (ΛΓ_Ηλεκτρολογία_1_ΓΠ3+ΛΓ_Ηλεκτρολογία_2_ΓΠ3+ΛΓ_Νοσηλευτική_ΓΠ3), κ.ο.κ. Αυτό φυσικά πρέπει να το κάνεις για όλες τις τάξεις. Από όσο καταλαβαίνω η Α' και Β' Λυκείου δεν έχει κάποια "εμπλοκή" με τους Απαλλαγμένους, οπότε είναι πολύ ευκολότερο (με παρόμοια λογική) να τακτοποιήσεις τις συναθροίσεις των υποτμημάτων ως προς τις διδασκαλίες. Στην συνέχεια, αφού κάνεις την εισαγωγή όλων των δραστηριοτήτων (διδασκαλιών) θα πρέπει να θέσεις ως μέγιστο αριθμό κενών ανά εβδομάδα = 0 για το καθένα από τα τμήματα των Απαλλαγμένων. Τα υπόλοιπα τμήματα και υποτμήματα (Α', Β και Γ' Λυκείου) μπορείς να τα περιορίσεις είτε με τον μέγιστο αριθμό κενών ανά εβδομάδα σε συνδυασμό με τις πρωινές ενάρξεις, είτε με περιορισμούς "μη διαθέσιμοι χρόνοι" για τα αντίστοιχα τμήματα/υποτμήματα. Προσωπικά, θα προτιμούσα τους "μη διαθέσιμους χρόνους" κυρίως επειδή στην αρχή της σχολικής χρονιάς δεν συμπληρώνεται όλο το πρόγραμμα (έλλειψη εκπαιδευτικών) και θα ήθελα να ελέγχω ευκολότερα το καθημερινό ωράριο των τμημάτων. Αυτό όμως είναι θέμα προσωπικής επιλογής.
Στην αρχική σου προσέγγιση, το σφάλμα βρισκόταν στην δήλωση των Απαλλαγμένων σαν να αποτελούσαν «υποσύνολα» της Γ' Λυκείου, κάτι το οποίο όμως δεν ισχύει.

Βαγγέλης.

Vangelis Karafillidis

Quote from: geokom on November 05, 2023, 07:51:52 AMΤα μαθήματα στο σχολείο χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τα μαθήματα γενικής παιδείας που τα παρακολουθούν οι κανονικοί μαθητές και τα μαθήματα ειδικότητας που τα παρακολουθούν οι κανονικοί και οι απαλλαγμένοι.
Έτσι χώρισα τους μαθητές σε τρεις τάξεις με βάση το έτος --> Α τάξη, Β τάξη, Γ τάξη.
Η κάθε τάξη χωρίζεται στα τμήματα ειδικότητας π.χ. xxx1, xxx2, xxx3,...
Το κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο υποτμήματα που το καθένα περιλαμβάνει τους κανονικούς μαθητές (παρακολουθούν τα μαθήματα της γενικής παιδείας και τα μαθήματα της ειδικότητας)  και τους απαλλαγμένους (παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα  της ειδικότητας) π.χ. το τμήμα xxx2 έχει τα υποτμήματα xxx2μ (μαθητές) και xxx2α (απαλλαγμένοι)
Τα τμήματα γενικής παιδείας προκύπτουν από συνενώσεις κανονικών μαθητών των τμημάτων ειδικότητας, π.χ. στην Β τάξη το τμήμα γενικής Β2=xxx3μ+xxx5μ
Ο κύριος περιορισμός που υπάρχει είναι τα μαθήματα ειδικότητας να είναι συνεχόμενα ώστε να μην έχουν κενό οι απαλλαγμένοι. Έτσι έβαλα περιορισμό μέγιστα κενά ανά βδομάδα για ομάδα μαθητών να είναι μηδέν. Οπου ομάδα μαθητών έβαλα τα υποτμήματα των απαλλαγμένων.
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι οτι στο ωρολόγιο που προκύπτει από το fet κάποια τμήματα  αρχίζουν το μάθημα μετά από την 1η ώρα. Αυτό όμως δεν είναι αποδεκτό για τη λειτουργία του σχολείου. Έτσι έβαλα περιορισμό ομάδα μαθητών ξεκινάει νωρίς όπου ομάδα έβαλα τo τμήμα π.χ. xxx2. To fet δεν καταφέρνει να δώσει λύση, δουλεύει συνεχώς και μειώνει τις τοποθετημένες δραστηριότητες όσο περνάει ο χρόνος. Υποψιάζομαι ότι επειδή το xxx2 περιέχει τα xxx2μ και xxx2α μεταφέρει τον περιορισμό για έναρξη μαθημάτων την 1η ώρα και στα υποτμήματα xxx2μ, xxx2α. Δηλαδή ζητάει τις πρώτες ώρες να ξεκινούν μαθητές και απαλλαγμένοι μαζί δηλαδή όλες τις πρώτες ώρες να γίνονται μαθήματα ειδικότητας που είναι αδύνατο.
Αν μπορείς ανέβασε το αρχείο .fet στο forum, για να μπορέσω να δω καλύτερα τι ακριβώς έχεις περάσει από δεδομένα και περιορισμούς.

Βαγγέλης.geokom

#6
Ευχαριστώ για το χρόνο σας και το ενδιαφέρον. Μπορείτε να το δείτε

Vangelis Karafillidis

Έκανα μία δοκιμή και αφήρεσα τους πιο πολλούς περιορισμούς (σε συντριπτικά μεγάλο βαθμό). Π.χ. έβγαλα τους περιορισμούς "μη διαθέσιμοι χρόνοι" για εκπαιδευτικούς, ελάχιστες ημέρες ανάμεσα σε δραστηριότητες, μέγιστα κενά για εκπαιδευτικούς, κ.ο.κ. Το ωρολόγιο με τον χειρισμό αυτό λύνεται πάρα πολύ εύκολα (σε λίγα δευτερόλεπτα). Ενδεχομένως, το πρόβλημα να είναι κάποιοι από τους περιορισμούς που έχεις βάλει. Θα έλεγα να κρατήσεις μόνον τους απόλυτα απαραίτητους περιορσμούς. Το βασικό είναι να μην μπερδεύεις την ευκολία στην εισαγωγή των περιορισμών με τον λόγο ύπαρξής τους. Είναι πολύ εύκολο το ωρολόγιο να καταστεί αδύνατον να επιλυθεί. Επίσης, δοκίμασα να αφαιρέσω τους περιορισμούς που αφορούσαν τους εκπαιδευτικούς (και μόνον αυτούς τους περιορισμούς), τους άλλους τους κράτησα. Έτσι, αφήρεσα τους "μη διαθέσιμους χρόνους" για εκπαιδευτικούς, τα "μέγιστα κενά", κ.λπ. Και πάλι το ωρολόγιο λύνεται, και μάλιστα εύκολα (αν θυμάμαι καλά σε δευτερόλεπτα). Μετά κράτησα όλους τους περιορισμούς εκτός από τους "μη διαθέσιμους" χρόνους για εκπαιδευτικούς. Και πάλι το ωρολόγιο λύθηκε σχετικά εύκολα (σε λιγότερο από δύο λεπτά).

Επιπλέον, είδα την δομή όπως την έχεις δηλώσει στο FET. Αυτό που έχεις δηλώσει στο FET, δείχνει λ.χ. ότι:
1) Η Α' Λυκείου έχει ένα μόνον τμήμα (το Α) και ότι το τμήμα αυτό (Α) έχει δύο υποτμήματα (τα Α1 και Α2). Αυτό μου φαίνεται κάπως παράξενο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχεις κάνει κάποιο λάθος. Θα περίμενα η Α' Λυκείου να έχει δύο τμήματα. Τα Α1 και Α2, και αυτά ενδεχομένως με την σειρά τους να έχουν κάποια υποτμήματα (για ειδικότητες, ξένες γλώσσες, κ.λπ.), στα οποία ενδεχομένως κάποιοι μαθητές του Α1 και κάποιοι του Α2 κάνουν π.χ. Γαλλικά, και οι υπόλοιποι του Α1 και Α2 κάνουν Γερμανικά.
2) Στην Β' Λυκείου φαίνεται το κάθε τμήμα ειδικότητας να αποτελείται μόνον από ένα υποτμήμα γενικής (με εξαίρεση μόνον ένα τμήμα ειδικότητας που αποτελείται από δύο τμήματα γενικής). Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι τα τμήματα ειδικότητας (με μόνη εξαίρεση την ανωτέρω) δεν διασπώνται εκ νέου σε υποτμήματα γενικής παιδείας, τα οποία ενώνονται εκ νέου σε άλλα "υπερ"-τμήματα γενικής παιδείας. Μπορεί αυτό να είναι σωστό, και να λειτουργούν έτσι τα τμήματα στο σχολείο σου, απλά θα πρέπει να είσαι σίγουρος.
3) Στην Γ'Λυκείου υπάρχει παρόμοιο φαινόμενο με τα τμήματα ειδικοτήτων να αποτελούνται από έναν και μόνον υποτμήμα το καθένα (γενικής παιδείας), χωρίς όμως καμία εξαίρεση.

Νομίζω πως το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζεις στην παρούσα φάση είναι οι περιορισμοί για τους εκπαιδευτικούς και κυρίως οι "μη διαθέσιμοι χρόνοι". Καλό θα είναι να "ζυγίσεις" ποιο περιορισμοί είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ και όχι ποιες είναι οι απαιτήσεις/προσδοκίες των συναδέλφων σου.

Βαγγέλης.