Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - arivasm

#1
Gracias pola resposta, aínda que me chegara un chisco tarde!

Finalmente optei por que non iamos subir a Xade os resultados de FET con xadehorarios, co que tratei a Relixión/Alternativa como se fose unha soa materia impartida simultaneamente por varios profesores. Fixen tamén o mesmo con varias optativas minoritarias de bacharelato.

O problema que vin que xurdía ao tomar ata as últimas consecuencias a filosofía "subgrupo = conxunto de alumnado coa mesma matrícula" é que o número deles íase disparar moitísimo. Por exemplo, só en 3º de ESO, no que temos seccións bilingües en Bioloxía e en Música (non coincidentes e que tamén afecta ao Inglés), máis a Relixión/Alternativa, máis as tres optativas que se imparten finalmente, resulta en 2 (BX) x 2 (Mus) x 2 (Ing) x 2 (Rel/At) x 3 (opt) = 48 posibles subgrupos (para 52 alumnos).

Iso si, Xade castigounos (ao parecer igual que todos os anos) ao ter que "subir" a man os horarios (e o interface de Xade para iso é unha verdadeira tortura!) e definir os subgrupos Xade de alumnado, cuxa filosofía, por certo, non é mesma que a de FET, pois en FET os subgrupos son conxuntos disxuntos dous a dous, mentres que en Xade non hai tal restrición.

En calquera caso, o que comprobamos é que FET é realmente magnífico. Como xa contei noutro lugar do foro, "machacou" a Kronowin (manexado por outro compañeiro do equipo que xa tiña experiencia no seu uso) dun xeito humillante: FET facía cada 7 minutos o que Kronowin non era quen de facer nun par de días.

Rematarei co meu ofrecemento para axudar na tradución. Observei que algúns fragmentos mantéñense en inglés, e tamén algúns erros, como por exemplo cando se engade unha actividade sen alumnos e o cadro de confirmación fala de eliminar a actividade, en troques de engadila. Se necesitades xente, contade comigo (son moi malo redactando en inglés, pero penso que non o son traducíndoo).

Saúdos e, insisto, moitas gracias.
#2
Praise and Feedback / FET is wonderfull
September 13, 2012, 09:46:53 PM
Hi

This is just to tell that FET has won to an expensive commercial Windows program (Kronowin 12.11, about 200 euros and only one year license): after two days of computation, running in four computers, arrived to 2 unplaced activities (from about 620) and without respecting the major part of the petitions of the teachers. On the other hand, FET did it in ¡10 minutes! (after about a day testing the limits of the admissible preferences) running under 64 bit Ubuntu.

Thanks for FET!
#3
Suggestions / Re: Time slots statistics
September 13, 2012, 09:33:30 PM
Excuse me if my previous post wasn't clear!

Of course, Volker is right: it will be a weak information know how many teachers are available for each time slot if the timetable isn't full. Furthermore, the fact to have for each of all time slots more teachers than groups don't will guarantee that the whole problem will be solvable. But if the timetable is full, and this condition fails at some time slot, it will be certain that the problem will be impossible to solve.

The idea arose when I was entering the preferences of my workmates and I suspected that too many of them were requesting be free at some times, i.e. last class of friday (of course!). Then I missed to have a simple account as an alternative in order to avoid passing sheet after sheet, looking for the petition and count them.

Anyway, thank you very much!
#4
Suggestions / Time slots statistics
September 13, 2012, 11:27:06 AM
Hi

When you set the constraints of the times in which the teachers are not available, maybe you don't know how many teachers wil be finally available for each time slot (unless you count them manually). So, my suggestion is to include a new statistic to show that information, in order to correct impossible constraints before start the timetable generation. Of course, an authomatic detection (less teachers available than needed) would be better!.

Cheers
#5
Suggestions / See activities as they are entered
September 10, 2012, 06:25:58 PM
Hi

Fist of all, I apologize for my poor English.

I think it would be good if the activities dialog would be actualized every time you enter a new one. That could allow to verify the last entered, and prevent mistakes, without the need to close the new activity dialog.

Cheers!
#6
Ola Marcos

Vexo que non hai moito movemento por aquí...

Dentro duns días vou facerme cargo da xefatura de estudos do meu instituto. Como son partidario do emprego do software libre quero facer uso de FET para a xeración do horario en setembro. Polo de agora estou facendo probas usando a situación actual do meu centro. Como emprego Ubuntu, probei a instalalo desde os repositorios, pero agora compileino desde a fonte que hai na páxina de descargas.

A miña primeira pregunta refírese a subgrupos e actividades. Poñerei un exemplo: en 1º de ESO teño dous grupos, 1ºR e 1ºS, cada un deles desdobrado en moitas das materias, pero non en todas, 1ºR1, 1ºR2, 1ºS1 e 1ºS2. Cando asigno actividades aos grupos entendo que nas desdobradas, por exemplo matemáticas, debo asignar un profesor a 1ºR1 outro a 1ºR2, etc., mentres que noutras (PIN, por exemplo) lles asigno un profesor para 1ºR.

A dúbida preséntaseme coa Relixión e as Actividades de estudo. Só temos uns poucos alumnos de Relixión de 1º de ESO, que se xuntan para ser atendidos polo mesmo profesor. Simultaneamente, tres profesores fanse cargo da Atención educativa, polo que o alumnado de 1ºR e 1ºS está distribuído en tres subgrupos (un con alumnado de 1ºR, outro con alumnado de 1ºS e outro con alumnado de 1ºR e 1ºS).

Por suposto, unha saída simple e poñer aos catro profesores como simultáneos dunha única materia para todo 1º de ESO. A miña pregunta non é tanto por este caso, como por saber que facer con outros parecidos que se me poidan presentar, especialmente no bacharelato.

¿Como debo reflectir iso nos grupos e subgrupos? Debo facer os subgrupos dun xeito máis dividido, tipo 1ºR1-rel, 1ºR1-AtEd1, 1ºR2-Rel, ... É dicir, ¿cada subgrupo debe corresponderse cunha soa combinación de matrícula do alumnado?

Por outra banda, vexo que xadehorarios exporta un gran número de subgrupos (ata agora usábase Kronowin e quizais sexa esa a causa -nunca usei un programa de horarios!-), tantos que de feito ao final optei por crealos eu, e por iso a miña pregunta.

Saúdos e moitas gracias.