Hướng dẫn sử dụng FET toàn tập

Started by onlines92, September 25, 2022, 02:54:15 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

onlines92

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrn76eYEro8hJVeLdfmB_C6M22-tD9VqE

Các bạn truy cập vào link youtube trên để xem hướng dẫn
Các hướng dẫn sẽ được cập nhật thường xuyên

0. Giới thiệu phần mềm

1. Nhập dữ liệu

2. Ràng buộc cơ bản

Xuất thời khoá biểu ra Excel, HTML, CSV ...

Cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt, cài đặt màu cho TKB, xuất thời khoá biểu HTML màu mè, dễ nhìn cho giáo viên, học sinh và lãnh đạo.

3. Ràng buộc nâng cao
3.1 Thể dục (GDTC) không xếp tiết 5

3.2 Số tiết dạy tối đa mỗi buổi cho (tất cả) giáo viên

3.3 Chia sẻ phòng học chức năng (02 giáo viên Tin học nhưng chỉ có 01 phòng tin, tương tự với các môn Vật lý, Hoá học, Thể dục ... . Các thầy cô dạy hỗ trợ nhau khi một người đi công tác)

3.4 San đều tiết 5 cho giáo viên

3.5 Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa (mỗi buổi đối với GV)

3.6 Có nhiều điểm trường/phân hiệu