Nội quy diễn đàn FET tiếng Việt Nam

Started by onlines92, September 25, 2022, 02:00:52 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

onlines92

Cảm ơn tác giả
Một góc nhỏ để người Việt giao lưu, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm xếp thời khoá biểu
Các bạn vui lòng đăng các câu hỏi, hay chia sẻ cách làm để xây dựng một cộng đồng ngày càng lớn mạnh và được sử dụng dịch vụ MIỄN PHÍ
Lưu ý:
1. Không quảng cáo, buôn bán bất kỳ thứ gì trên diễn đàn chung này. Mọi bài viết vi phạm sẽ bị xoá không báo trước
2. Nếu có thể, bạn hãy cân nhắc ủng hộ cho dự án FET, nó miễn phí nhưng tác giả rất nhiệt tình và mẫn cán với công việc